Zaposleni

//Zaposleni
Zaposleni 2019-08-12T09:22:35+00:00

Direktorica
Melita Bevc
070 818 012
melita.bevc@tsm-smarje.si

Področna svetovalka za načrtovanje in trženje II
Špela Žaberl
031 348 042
spela.zaberl@tsm-smarje.si

Vzdrževalec športne infrastrukture II
Samo Čolak
031 620 542
samo.colak@tsm-smarje.si

Kordinator VI
Erih Strašek
041 602 411
erih.strasek@tsm-smarje.si

 

Vzdrževalec II
Jožica Hostnik 
031 877 942