Zaposleni

//Zaposleni
Zaposleni 2019-04-17T13:09:32+00:00

Direktorica
Melita Bevc
070 818 012
melita.bevc@tsm-smarje.si

Področna svetovalka za načrtovanje in trženje II
Špela Žaberl
031 348 042
turizem.smarje@tsm-smarje.si

Vzdrževalec športne infrastrukture II
031 620 542

Kordinator VI
Erih Strašek
041 602 411
erih.strasek@tsm-smarje.si

 

Vzdrževalec II
Jožica Mlaker
031 248 183