ŠMARSKI TURISTIČNI PREPLET – NARAVA, KULTURA IN ŠPORT

//ŠMARSKI TURISTIČNI PREPLET – NARAVA, KULTURA IN ŠPORT

ŠMARSKI TURISTIČNI PREPLET – NARAVA, KULTURA IN ŠPORT

Šmarski turistični preplet – narava, kultura in šport je projekt odobren na 2. Javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa “Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost” za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada EKSRP.


V sklopu projekta so nastale različne aktivnosti, ena izmed njih je tudi Kneipp park. Kneippov park je izdelan tako, da ga gradijo funkcionalne enote, sestavljene iz terapevtskih elementov. Predmetna ureditev je rezultat vključevanja treh elementov gibanje, počitek in fitoterapija. Posamezne elemente parka lahko med seboj poljubno kombinirate. O načinu uporabe pa se informirate preko informativnih tablic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Klavdija Peperko

2020-02-18T09:19:18+00:00 10. 12. 2019|