Objava prostega delovnega mesta VZDRŽEVALEC IV (II)

//Objava prostega delovnega mesta VZDRŽEVALEC IV (II)

Objava prostega delovnega mesta VZDRŽEVALEC IV (II)

DODANO 13. 3. 2019:

Spoštovani,

dne 08. 03. 2019. je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje, spletni strani našega zavoda in v časopisu Rogaške novice objavljeno prosto delovno mesto VZDRŽEVALEC IV ( II)(šifra delovnega mesta : J034096).  Zaradi pričakovane spremembe organiziranosti zavoda, javno objavo za navedeno prosto delovno mesto preklicujemo.

Opravičujemo se vam za morebitne nastale nevšečnosti.

Šmarje pri Jelšah, 13. 3. 2019

Melita Bevc
direktorica

Objava preklica prostega delovnega mesta v .pdf obliki.

 

Objava z dne 8. 3. 2019:

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 in 78/2013, v nadaljevanju: ZDR-1), Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah, objavlja

prosto strokovno tehnično delovno mesto
VZDRŽEVALEC IV (II) (šifra delovnega mesta: J034096)

 Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj srednja strokovna izobrazba ali najmanj srednja splošna izobrazba,
  • najmanj 4 mesece delovnih izkušenj.

Opis del in nalog delovnega mesta:

  • urejanje zelenih površin, vrtnarska dela in vzdrževanje rastlin,
  • spremljanje stanja objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev,
  • obveščanje o stanju objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev,
  • opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih in      prevoznih sredstvih,
  • urejanje okolice in objektov,
  • druge naloge po navodilu koordinatorja ter direktorja.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

  1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti     razvidna stopnja/raven/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba  pridobljena,
  2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih     delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu in znanje svetovnega jezika, ter priložena ustrezna dokazila, ki to potrjujejo.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju vrtnarstva oziroma vzdrževanja rastlin.

Postopek izbire bo potekal na podlagi pregleda prejete, v tej objavi navedene dokumentacije prijavljenih kandidatov, ki jo bodo zavodu  posredovali za potrebe izbirnega postopka.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena Pogodba o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – VZDRŽEVALEC IV (II) na naslov: Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani zavoda TŠM  ter spletni strani Zavoda za zaposlovanje in v časopisu Rogaške novice.  Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 070 818 012.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Objava prostega delovnega mesta v .pdf obliki.

Datum: 06.03.2019

Melita Bevc
direktorica

2019-03-15T08:42:10+01:00 8. 3. 2019|