Pogoji in avtorske pravice

//Pogoji in avtorske pravice

Pogoji in avtorske pravice

SPLOŠNI POGOJI IN AVTORSKE PRAVICE

Splošne določbe

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) spletnega mesta https://www.tsm-smarje.si (v nadaljevanju »spletno mesto«) se nanaša na pogoje uporabe vseh vsebin ter storitev tega spletnega mesta. Lastnik spletnega mesta in nosilec domene tsm-smarje.si je Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 5, 3240 Šmarje pri Jelšah. Davčna št.:33777730, Matična št:7219229000.

Namen spletnih strani

Namen tega spletnega mesta je predstaviti Zavod TŠM (v nadaljevanju »zavod«) in informirati uporabnike na tematskih področjih delovanja zavoda. Tako so vsebine ter polja za dodajanje le-teh oblikovana z namenom splošne predstavitve, posredovanja novic in obvestil, informacij o dogodkih in drugih vsebin, ki jih pripravi zavod.

Pravica uporabe

Vse vsebine spletnega mesta so avtorsko pravno zaščitene kot individualna stvaritev oz. kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila in multimedijske vsebine. Vsebine tega spletnega mesta je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, v kolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedena točna povezava do vira.

Druge pravice

Vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu, so pridržane.

Prevzemanje odgovornosti

Zavod, kot lastnik vsebin na spletnem mestu, ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za ažurnost in točnost podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zavod si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršen koli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Zavod, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki sodeluje pri upravljanju spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz nepravilno navedenih podatkov na spletnem mestu ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnem mestu  ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

Zavodu lahko priporočite objavo manjkajočih vsebin (npr. prihajajočih dogodkov) na e-poštni naslov info@zavod-tsm.si.

Spletne strani spletnega mesta lahko vsebujejo tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, za vsebino in ne/delovanje katerih ne prevzemamo odgovornosti.

Spremembe splošnih pogojev

Izvajalec si pridržuje pravico do sprememb kateregakoli dela splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. Spremenjeni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh spletnega mesta.

Pristojnost za spore

Za vse morebitne spore, nastale zaradi uporabe ali neuporabe tega spletnega mesta je pristojno sodišče v Šmarju pri Jelšah. Za spore se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.

Veljavnost splošnih pogojev: Ta različica splošnih pogojev velja od 15. 12. 2017.

ZAVOD TŠM

 

TEHNIČNI POGOJI IN AVTORSKE PRAVICE IZVAJALCA

Splošne določbe

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju»pogoji«) spletnega mesta https://www.tsm-smarje.si (v nadaljevanju »spletno mesto«) se nanaša na pogoje uporabe vseh vsebin ter storitev tega spletnega mesta.

Pravica uporabe

Vse vsebine storitev spletnega mesta so avtorsko pravno zaščitene kot individualna stvaritev oz. kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Vsebine tega spletnega mesta je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, v kolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedena točna povezava do vira.

Druge pravice

Vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu, so pridržane.

Prevzemanje odgovornosti

Podjetje Drugi svet, spletne tehnologije d.o.o. (v nadaljevanju »izvajalec«), kot ponudnik storitev izdelave spletne strani in gostovanje spletne strani na strežniku, ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za ažurnost in točnost podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zavod si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršen koli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Izvajalec, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki sodeluje pri upravljanju spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

Spletne strani spletnega mesta lahko vsebujejo tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, za vsebino in ne/delovanje katerih ne prevzemamo odgovornosti.

Spremembe splošnih pogojev

Izvajalec si pridržuje pravico do sprememb kateregakoli dela splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. Spremenjeni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh spletnega mesta.

Pristojnost za spore

Za vse morebitne spore, nastale zaradi uporabe ali neuporabe tega spletnega mesta je pristojno sodišče v Šmarju pri Jelšah. Za spore se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.

Veljavnost splošnih pogojev: Ta različica splošnih pogojev velja od 15. 12. 2017.

Drugi svet, spletne tehnologije d.o.o.

2017-12-14T10:35:00+01:00 11. 12. 2016|