Splošni pogoji

/Splošni pogoji
Splošni pogoji 2019-04-24T12:58:34+02:00

Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, kot upravljavec osebnih podatkov, bo osebne podatke obdelovala za namen pošiljanja brezplačnih informacij na podlagi te privolitve. Zavod bo hranil in varoval osebne podatke do poteka zakonsko predpisanega roka hrambe oziroma do preklica dovoljenja in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov. Zavod bo omogočil obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim uporabnikom za obdelavo osebnih podatkov. Zavod pri obdelavi osebnih podatkov iz te vloge ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Osebni podatki se NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako zavod ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki so dostopni na spletni strani zavoda.