Šport

/Šport
Šport 2017-12-27T16:20:55+01:00

V zavodu TŠM se zavedamo pomena športne kulture. Temeljni cilj Zavoda TŠM na področju športa je ponotranjiti športno kulturo. Delovanja zavoda si ne predstavljamo brez sodelovanja s športnimi društvi, ki predstavljajo temelj športa v občini Šmarje pri Jelšah. Skupaj s športnimi društvi lahko zdrav in varen šport približamo najširši množici ljudi.

Zavest o športni kulturi se priče z najmlajšimi. Najmlajšim želimo pokazati, kako zabavno je gibanje. Skozi različne dogodke in programe zavod vzpodbuja gibanje otrok in skrbi, da otroci v največji meri spoznajo šport kot način življenja. Otroci tudi v obdobju odraščanja potrebujejo kakovostne športne programe v katerih se prepoznajo. Zavod TŠM si prizadeva tovrstne programe s pomočjo društev ponuditi otrokom in mladostnikom.

Velik poudarek v občini Šmarje pri Jelšah je na področju rekreativnega športa, saj se velik delež ljudi ukvarja s športom. Želja zavoda TŠM je, da ta delež ljudi ohrani oziroma še poveča, saj se zavedamo, da imajo aktivni ljudje manj zdravstvenih težav in so na splošno srečnejši.

Športna društva poleg rekreativnega športa gojijo vrhunske športnike, ki s svojimi uspehi postanejo vzorniki mlajšim in tako širijo športno zavest. Zato je naloga Zavoda TŠM ponuditi pomoč športnim društvom pri iskanju programov, ki vzpodbujajo vrhunski šport.

Šport smo prepoznali tudi kot smer turistične ponudbe. Skozi športne dogodke in infrastrukturo namenjeno športu, si zavod prizadeva obogatiti turistični program v občini Šmarje pri Jelšah. Zavedamo se, da določene skupine turistov iščejo možnosti za aktiven dopust. Občina Šmarje pri Jelšah s svojo lego in infrastrukturo le-tem lahko ponudi kakovostno preživljanje prostega časa.

Turizem, šport in mladina so v občini Šmarje pri Jelšah neločljivo povezani in gredo z roko v roki.

Vir fotografije: Facebook stran občine Šmarje pri Jelšah.