Turizem

/Turizem
Turizem 2019-07-18T09:40:56+02:00

Občina Šmarje pri Jelšah je skriti in turistično še nedotaknjen biser. V Zavodu TŠM želimo spodbuditi turiste k obisku turistično zanimivih točk, jih narediti prepoznavne in jih vkomponirati v skupno blagovno znamko.

Kratkoročno je naš cilj najprej dvigniti prepoznavnost občine doma ter na tujem in s tem prepoznavnost turistične ponudbe v občini.

Dolgoročno želimo popestriti turistično ponudbo, razviti nove turistično atraktivne točke. To bomo dosegli skozi promocijo občine in njenih znamenitosti, s pojavljanjem na sejmih ter  z izdelavo promocijskega materiala.

Zavod TŠM skrbi za celovit razvoj in promocijo turizma ter vključevanje dejavnosti, ki so neposredno ali posredno povezane s turizmom.