SEDOVŠKA DOMAČIJA

SEDOVŠKA DOMAČIJA 2018-04-06T11:34:32+02:00

Stanovanjska hiša

V osrčju domačije stoji stanovanjska hiša, verjetno iz začetka 19. stoletja. Stavba je ohranila svoj prvotni videz in zasnovo in je tipičen primer stavbe bogatega kmeta. V hiši je ohranjena še čisto prava črna kuhinja, v kateri so kuhali še pred dobrimi desetimi leti, in dve krušni peči. Ohranjena je tudi večina pohištva in druge opreme.

Kovačnica

Kovačnico sestavlja en prostor in pokrita vhodna lopa. Danes je v celoti obnovljena in pokrita s slamo, manjka le še nekaj kovaške opreme. Za kovačnico leži manjši kamnolom, saj so kamen uporabljali za izdelavo orodja.

Gostilna

V nekdanji gostilni je bila najbrž tudi trgovina. To potrjuje najdena starojugoslovanska licenca za prodajo tobaka, ustni viri pa poročajo, da so tu vsaj dvakrat tedensko prodajali kruh in meso. Stavba po svojem dekorativnem videzu izmed vseh najbolj izstopa.

Kapelica

Kapelica je pomembna zaradi celostne podobe in funkcije domačije. Postavljena je v sredini domačije, tik ob poti. Med drugim kaže tudi na visok socialni nivo tedanjega gospodarja. Kamnit portal je tisti, ki se pojavlja ne vseh objektih, pa naj so še tako skromni.

Hlev s pokritim vodnjakom

Po ustnem izročilu je bil hlev namenjen potujočim sejmarjem in kramarjem, ki so tod mimo potovali na sejme. Tu so živino napojili, jo privezali čez noč, sami pa prenočili po skednjih in pot nadaljevali naslednji dan.

Svinjaki s hlevom

Svinjaki s hlevom kažejo na gradbeno domiselnost, kako pod eno streho združiti različno namembnost, tako da arhitektura objekta ne ruši enotnega videza celotne domačije. Stavba je pritlične zasnove, delno lesena, delno zidana iz kamna in prvotno ometana.

Gospodarsko poslopje s kozolcem

Je eno najlepših in najmogočnejših na širšem območju. Njegovo kakovost poudarjajo različne gospodarske funkcije, starost ter stopnja ohranjenosti in estetski videz. Pod streho namreč združuje več namembnosti.

Danes je Sedovška domačija v zasebni lasti Mužerlinovih in se razvija v pravi muzej na prostem. V neokrnjenem okolju se še vedno občuti utrip podeželja, saj je kmetija še vedno živa. Vse poletje se na bližnjih travnikih pase govedo, sama podoba domačije pa dobiva novo preobleko. Obnovljena sta že kovačnica in gospodarsko poslopje s kozolcem, delno je obnovljena tudi kapelica. Prav zdaj se obnavlja stanovanjska hiša. Na domačiji obiskovalce vedno pričakajo gostitelji Mužerlinovi, ki po naročilu pripravijo tudi kaj za pod zob ter vas povabijo v klet.

Kontakt: 031 348 042
Kraj: Sedovec